0-4372-5437    

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ

112 View 29 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62042604
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 600 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่28 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่29 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
เวลา : 08.30-12.00
สถานที่ : อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
473
จำนวนที่รับ
600

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะวิทยาการจัดการ
472