0-4372-5437    

กิจกรรมรวมพลคนสีรุ้ง

168 View 28 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62302602
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรวมพลคนสีรุ้ง
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่28 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่29 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ อาคาร 15
โดย : ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 0942635432

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
246
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
16
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15
คณะวิทยาการจัดการ
211
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1