0-4372-5437    

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

94 View 28 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62022607
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 350 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่29 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่29 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
เวลา : 07.00-12.00
สถานที่ : อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 0955230527

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
314
จำนวนที่รับ
350

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
312
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1