0-4372-5437    

โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจมั่นสู่ยุค 4.0

6,733 View 14 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60032607
ชื่อกิจกรรม : โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจมั่นสู่ยุค 4.0
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 700 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่14 ก.ค. 2560 - 16 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่16 ก.ค. 2560 - 17 ก.ค. 2560
เวลา : 05.30-22.00
สถานที่ : บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : ชุมนุมภาษาอังกฤษ
โทร : 093-302-9650

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอมรทิพย์  ทองอุบล (ประธานชุมนุมภาษาอังกฤษ)


หน่วยกิจกรรม = 12 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
343
จำนวนที่รับ
700

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
11
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
332