0-4372-5437    

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

124 View 28 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62022606
ชื่อกิจกรรม : โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่28 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่29 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
เวลา : 13.00-17.30
สถานที่ : โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 0955230527

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
169
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
169