0-4372-5437    

พิธีมอบเสื้อกาวน์นึกศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ และการพยาบาลสัตว์

180 View 27 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62052603
ชื่อกิจกรรม : พิธีมอบเสื้อกาวน์นึกศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ และการพยาบาลสัตว์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 80 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่27 มิ.ย. 2562 - 04 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่04 ก.ค. 2562 - 04 ก.ค. 2562
เวลา : 10.00-18.00
สถานที่ : อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โดย : สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์
โทร : 0910612096

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
69
จำนวนที่รับ
80

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
69