0-4372-5437    

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ร้อยดวงใจชาวอุตฯศิลป์ ฮักพิงแบ่งปันสายสัมพันธ์น้องพี่ครั้งที่6

98 View 26 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62012616
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ร้อยดวงใจชาวอุตฯศิลป์ ฮักพิงแบ่งปันสายสัมพันธ์น้องพี่ครั้งที่6
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 96 คน
ค่าชั่วโมง : 21 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
เวลา : 15.00-18.00
สถานที่ : อาคาร 20 เทคโนโลยีคอมพิเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์
โดย : สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์
โทร : 0621522970

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
90
จำนวนที่รับ
96

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
90