0-4372-5437    

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

128 View 26 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62015614
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 168 คน
ค่าชั่วโมง : 18 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
เวลา : 15.00-18.00
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : Teachers of English club
โทร : 0918613384

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
157
จำนวนที่รับ
168

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
157