0-4372-5437    

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่สาขาวิชาฟิสิกส์

191 View 26 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62012615
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่สาขาวิชาฟิสิกส์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 86 คน
ค่าชั่วโมง : 24 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
เวลา : 15.00-18.00
สถานที่ : หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : ชุมนุมฟิสิกส์สัมพันธลักษณ์
โทร : 0986075214

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
105
จำนวนที่รับ
86

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
104
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1