0-4372-5437    

กิจกรรมผูกข้อ ฮับขวัญ สานสัมพันธ์น้องพี่ CTC

756 View 14 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60062604
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมผูกข้อ ฮับขวัญ สานสัมพันธ์น้องพี่ CTC
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 80 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่14 ก.ค. 2560 - 16 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่16 ก.ค. 2560 - 16 ก.ค. 2560
เวลา : 13.00-20.30
สถานที่ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย : สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
โทร : 082-100-9927

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเอกรินทร์  บุตรกาศ


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
9
จำนวนที่รับ
80

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
9