0-4372-5437    

กิจกรรมผูกข้อ ฮับขวัญ สานสัมพันธ์น้องพี่ CTC

547 View 14 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60062604
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมผูกข้อ ฮับขวัญ สานสัมพันธ์น้องพี่ CTC
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 80 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่14 ก.ค. 2560 - 16 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่16 ก.ค. 2560 - 16 ก.ค. 2560
เวลา : 13.00-20.30
สถานที่ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย : สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
โทร : 082-100-9927

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเอกรินทร์  บุตรกาศ


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

ANureeurorse
2018-01-01 18:46:33.703    178.137.83.166 This condition is pretty limited by the reproductive system and could have several causes for example a result of injury or abnormal the flow of blood in the testicles. He is content, along with the the complete opposite of our opinion old age has in store for us. http://www.generiqueviagrafr.fr/ordonnance-viagra-medecin
ZAP
2019-06-16 23:16:18.090    58.8.30.183
canadian pharmacy viagra
2021-02-28 07:02:48.217    5.188.210.85 https://genericviagragog.com viagra

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
9
จำนวนที่รับ
80

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
9