0-4372-5437    

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ และกีฬาAGGIE RMVGAME

127 View 25 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62052601
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ และกีฬาAGGIE RMVGAME
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 15 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่28 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทร : 0993624459

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
225
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
คณะวิทยาการจัดการ
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
219
คณะนิติศาสตร์
1