0-4372-5437    

กิจกรรมต้อนรับน้องสัมพันธ์ เชื่อมใจมั่นพี่สู่น้อง

100 View 25 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62032603
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมต้อนรับน้องสัมพันธ์ เชื่อมใจมั่นพี่สู่น้อง
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
เวลา : 15.00-18.00
สถานที่ : ลานกิจกรรม ชั้น1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : ชุมนุมภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0868106969

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
288
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
286