0-4372-5437    

โครงการเปิดบ้านครูสังคม

415 View 24 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62012604
ชื่อกิจกรรม : โครงการเปิดบ้านครูสังคม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 15 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ชั้นล่าง)
โดย : ชุมนุมสังคมเพื่อสังคม
โทร : 0910458161

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
127
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
127