0-4372-5437    

กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ รวมใจนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์

147 View 24 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62012605
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ รวมใจนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 120 คน
ค่าชั่วโมง : 15 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
เวลา : 15.00-18.00
สถานที่ : เวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : ชุมนุมวิทยาศาสตร์ศึกษาพัฒนาชุมชน
โทร : 0953073237

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
101
จำนวนที่รับ
120

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
101