0-4372-5437    

กิจกรรมปฐมวัยเปรมปรีน้องพี่สัมพันธ์

108 View 24 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62014106
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปฐมวัยเปรมปรีน้องพี่สัมพันธ์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 70 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
เวลา : 15.00-18.00
สถานที่ : ลานครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : ชุมนุมครูปฐมวัยพัฒนาสร้างสรรค์งานเพื่อสังคม
โทร : 0880543548

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
78
จำนวนที่รับ
70

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
78