0-4372-5437    

โครงการแรกพบและเปิดบ้านครูสังคมศึกษา

1,297 View 12 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60012606
ชื่อกิจกรรม : โครงการแรกพบและเปิดบ้านครูสังคมศึกษา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 130 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่12 ก.ค. 2560 - 14 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่14 ก.ค. 2560 - 14 ก.ค. 2560
เวลา : 08.00-20.00
สถานที่ : สนามฟุตซอล (ข้างอาคารพลศึกษา)
โดย : สาขาวิชาสังคมศึกษา
โทร : 095-661-7473

รายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับน้องใหม่  สาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเข้าฐานความรู้  สันทนาการ  และพิธีผู้สัมพันธืน้องพี่

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิชวิทย์  แสงห้าว  (ประธานชุมนุมสังคมเพื่อสังคม)


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
88
จำนวนที่รับ
130

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
88