0-4372-5437    

กิจกรรมประกวดดาว-เดือน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

126 View 17 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62032102
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมประกวดดาว-เดือน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 550 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 มิ.ย. 2562 - 05 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่05 มิ.ย. 2562 - 05 มิ.ย. 2562
เวลา : 16.00-20.00
สถานที่ : ห้องประชุม 510 ที่นั่ง อาคารภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาคาร36)
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0891372971

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
598
จำนวนที่รับ
550

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
593
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1