0-4372-5437    

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

112 View 17 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62032101
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 550 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 มิ.ย. 2562 - 05 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่05 มิ.ย. 2562 - 05 มิ.ย. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องประชุม 510 ที่นั่ง อาคารภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาคาร36)
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0981372971

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
601
จำนวนที่รับ
550

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
599
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1