0-4372-5437    

พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

1,596 View 12 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60026606
ชื่อกิจกรรม : พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 600 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่12 ก.ค. 2560 - 13 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่13 ก.ค. 2560 - 13 ก.ค. 2560
เวลา : 08.00-12.00
สถานที่ : ห้องประชุม เธียร์เตอร์ อาคาร 34
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 088-329-1933

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสไบแพร  กาฬแสง  (นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)


หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
333
จำนวนที่รับ
600

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
333