0-4372-5437    

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ

114 View 17 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62042102
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 มิ.ย. 2562 - 06 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่04 มิ.ย. 2562 - 06 มิ.ย. 2562
เวลา : 13.00-16.00
สถานที่ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
โทร : 0909652837

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
150
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ
150