0-4372-5437    

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะแก่ผู้นำนักศึกษา

54 View 17 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62072602
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะแก่ผู้นำนักศึกษา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะนิติศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 60 คน
ค่าชั่วโมง : 27 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่25 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอีสานบ้านปอแดง
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
โทร : 0817990161

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
25
จำนวนที่รับ
60

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะนิติศาสตร์
25