0-4372-5437    

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์

56 View 17 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62012604
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 130 คน
ค่าชั่วโมง : 27 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 เม.ย. 2562 - 08 เม.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่08 เม.ย. 2562 - 10 เม.ย. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
โทร : 0908204338

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
0
จำนวนที่รับ
130

สรุปข้อมูลการสมัคร