0-4372-5437    

กิจกรรมประชุมเชียร์ คณะวิทยาการจัดการ

60 View 17 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62042101
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมประชุมเชียร์ คณะวิทยาการจัดการ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 250 คน
ค่าชั่วโมง : 15 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่27 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
เวลา : 13.0-16.30
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
254
จำนวนที่รับ
250

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ
254