0-4372-5437    

กิจกรรมสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

112 View 06 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62023601
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 มิ.ย. 2562 - 02 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่05 มิ.ย. 2562 - 05 มิ.ย. 2562
เวลา : 05.00-07.00
สถานที่ : ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 0955230527

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:11.670    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
105
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
105