0-4372-5437    

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์

159 View 06 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62011103
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 900 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่03 มิ.ย. 2562 - 06 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่06 มิ.ย. 2562 - 06 มิ.ย. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : คณะครุศาสตร์
โทร : 0908204338

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:11.577    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
651
จำนวนที่รับ
900

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
650