0-4372-5437    

โครงการปฐมนิเทศคณะนิติศาสตร์

132 View 05 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62072601
ชื่อกิจกรรม : โครงการปฐมนิเทศคณะนิติศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะนิติศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 140 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่03 มิ.ย. 2562 - 05 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่05 มิ.ย. 2562 - 05 มิ.ย. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : คณะนิติศาสตร์
โทร : 0851018699

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:11.497    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
31
จำนวนที่รับ
140

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะนิติศาสตร์
31