0-4372-5437    

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ค่าย3D)

150 View 05 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62085603
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ค่าย3D)
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่26 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:45.793    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
145
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
145