0-4372-5437    

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

215 View 04 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62102101
ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 3000 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่04 มิ.ย. 2562 - 06 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่05 มิ.ย. 2562 - 06 มิ.ย. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม