0-4372-5437    

กิจกรรมพาน้องไหว้พระพรหมเดินชมมหาวิทยาลัย และบำเพ็ญประโยชน์

176 View 04 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62014202
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมพาน้องไหว้พระพรหมเดินชมมหาวิทยาลัย และบำเพ็ญประโยชน์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 900 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 มิ.ย. 2562 - 02 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่04 มิ.ย. 2562 - 04 มิ.ย. 2562
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
โทร : 0908204338

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:11.200    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
623
จำนวนที่รับ
900

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
621
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1