0-4372-5437    

สัมมนาผู้นำนักศึกษา

149 View 18 เมษายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62012601
ชื่อกิจกรรม : สัมมนาผู้นำนักศึกษา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 130 คน
ค่าชั่วโมง : 27 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 เม.ย. 2562 - 08 เม.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่08 เม.ย. 2562 - 10 เม.ย. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:45.623    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
36
จำนวนที่รับ
130

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
36