0-4372-5437    

โครงการบายศรีสู่ขวัญสาขาฟิสิกส์ 2560

1,726 View 11 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60012605
ชื่อกิจกรรม : โครงการบายศรีสู่ขวัญสาขาฟิสิกส์ 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 120 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่11 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่15 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560
เวลา : 12.00-24.00
สถานที่ : หอประชุมยูงทอง
โดย : ชุมนุมฟิสิกส์สัมพันธลักษณ์
โทร : 088-100-6836

รายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 
(ไหว้ครูประจำสาขา และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่)


ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายนานนท์  พรหมศรี  (ประธานชุมนุมฟิสิกส์สัมพันธ์ลักษณ์)


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
78
จำนวนที่รับ
120

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
78