0-4372-5437    

ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ครั้งที่17/2561

184 View 14 มีนาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61032624
ชื่อกิจกรรม : ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ครั้งที่17/2561
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่14 ม.ค. 2562 - 14 ม.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่14 ม.ค. 2562 - 14 ม.ค. 2562
เวลา : 13.00-17.00
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:45.450    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
61
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
8
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7
คณะวิทยาการจัดการ
3
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2
คณะนิติศาสตร์
30
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5