0-4372-5437    

ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ครั้งที่11/2561

210 View 07 มีนาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61032624
ชื่อกิจกรรม : ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ครั้งที่11/2561
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่07 ม.ค. 2562 - 07 ม.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่07 ม.ค. 2562 - 07 ม.ค. 2562
เวลา : 13.00-17.00
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:44.950    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
42
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
11
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16
คณะวิทยาการจัดการ
8
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3