0-4372-5437    

ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ครั้งที่10/2561

145 View 01 มีนาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61032624
ชื่อกิจกรรม : ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ครั้งที่10/2561
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ม.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่01 ม.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2562
เวลา : 17.00-21.00
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:44.857    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
228
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
115
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20
คณะวิทยาการจัดการ
58
คณะนิติศาสตร์
6
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4