0-4372-5437    

Gooebye senion 2019

197 View 28 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61082615
ชื่อกิจกรรม : Gooebye senion 2019
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 500 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่27 ก.พ. 2562 - 01 ม.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่01 ม.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2562
เวลา : 17.00-23.00
สถานที่ : ลานกิจกรรม หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
โทร : 0990438380

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:44.780    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
0
จำนวนที่รับ
500

สรุปข้อมูลการสมัคร