0-4372-5437    

กิจกรรมปิดคลาสเชียร์สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2561

222 View 26 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61032622
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปิดคลาสเชียร์สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2561
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่26 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่26 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562
เวลา : 17.00-22.00
สถานที่ : ห้องประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0625696090

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:44.280    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
259
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
259