0-4372-5437    

งานบายเนียร์สาขาสาธารณสุขชุมชน

222 View 21 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61022623
ชื่อกิจกรรม : งานบายเนียร์สาขาสาธารณสุขชุมชน
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 240 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่21 ก.พ. 2562 - 21 ก.พ. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่21 ก.พ. 2562 - 21 ก.พ. 2562
เวลา : 16.00-2.00
สถานที่ : โรงอาหารหน้าโรงเรียนสาธิต (ชั้น2)
โดย : สาขาสาธารณสุขชุมชน
โทร : 0953058059

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:43.920    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
172
จำนวนที่รับ
240

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
172