0-4372-5437    

ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ครั้งที่4/2561

175 View 20 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61032624
ชื่อกิจกรรม : ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ครั้งที่4/2561
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 250 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่20 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562
เวลา : 17.00-21.00
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:43.840    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
240
จำนวนที่รับ
250

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49
คณะวิศวกรรมศาสตร์
61
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
64
คณะวิทยาการจัดการ
7
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
47
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7