0-4372-5437    

ค่ายครูชีววิทยาอาสาพัฒนาท้องถิ่น

123 View 20 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61012630
ชื่อกิจกรรม : ค่ายครูชีววิทยาอาสาพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 50 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่07 ก.พ. 2562 - 08 ก.พ. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่11 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562
เวลา : 08.30-15.30
สถานที่ : โรงเรียนเสือโก้กพิทยาสรรค์ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
โดย : ชุมนุมครูชีววิทยาอาสาพัฒนาท้องถิ่น
โทร : 0804055977

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:43.543    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
42
จำนวนที่รับ
50

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
42