0-4372-5437    

โครงการสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี2562

136 View 08 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61095608
ชื่อกิจกรรม : โครงการสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี2562
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 160 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่25 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562
เวลา : 08.30-18.00
สถานที่ : โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โทร : 0623514945

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:42.780    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
0
จำนวนที่รับ
160

สรุปข้อมูลการสมัคร