0-4372-5437    

ค่ายมนุษยศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่2

187 View 08 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61034621
ชื่อกิจกรรม : ค่ายมนุษยศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่2
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 18 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่05 ก.พ. 2562 - 08 ก.พ. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่08 ก.พ. 2562 - 09 ก.พ. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : โรงเรียนบ้านนำจัก ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0933769221

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:43.420    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
106
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
105