0-4372-5437    

ค่ายครุศาสตร์อีสานเหนือ อาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่16

196 View 31 มกราคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61034629
ชื่อกิจกรรม : ค่ายครุศาสตร์อีสานเหนือ อาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่16
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 40 คน
ค่าชั่วโมง : 30 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 ม.ค. 2562 - 30 ม.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่30 ม.ค. 2562 - 03 ก.พ. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
โทร : 0958670237

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:43.107    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
30
จำนวนที่รับ
40

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
23
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
4