0-4372-5437    

ค่ายครูไทยสร้างฝัน สานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง

139 View 31 มกราคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61012628
ชื่อกิจกรรม : ค่ายครูไทยสร้างฝัน สานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 82 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ม.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่17 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
โดย : สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
โทร : 0878293963

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:42.543    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
59
จำนวนที่รับ
82

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
59