0-4372-5437    

ค่ายจิตวิทยาปันรักพี่สู่น้องครั้งที่4

119 View 28 มกราคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61012628
ชื่อกิจกรรม : ค่ายจิตวิทยาปันรักพี่สู่น้องครั้งที่4
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 117 คน
ค่าชั่วโมง : 18 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่30 พ.ย. 2561 - 02 ธ.ค. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : โรงเรียนบ้านนกเหาะ ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
โดย : คณะครุศาสตร์
โทร : 0812631009

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:41.090    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
69
จำนวนที่รับ
117

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
69