0-4372-5437    

กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์นิติศาสตร์ มรม.-มมส. ครั้งที่ 9

227 View 25 มกราคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61072609
ชื่อกิจกรรม : กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์นิติศาสตร์ มรม.-มมส. ครั้งที่ 9
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะนิติศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่25 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : สนามอรุณปรีดีดิลก (สนาม 3)
โดย : คณะนิติศาสตร์
โทร : 0817990161

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:42.950    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
122
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะนิติศาสตร์
122