0-4372-5437    

โครงการวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 19

306 View 25 มกราคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61022621
ชื่อกิจกรรม : โครงการวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 19
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 450 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 ม.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่26 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562
เวลา : 06.00-18.00
สถานที่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 0887039226

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:42.873    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
138
จำนวนที่รับ
450

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
138