0-4372-5437    

วิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 26

918 View 24 มกราคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61042606
ชื่อกิจกรรม : วิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 26
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1200 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 ม.ค. 2562 - 02 ก.พ. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่02 ก.พ. 2562 - 03 ก.พ. 2562
เวลา : 07.00-18.00
สถานที่ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
โทร : 0814718121

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:43.263    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
41
จำนวนที่รับ
1200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ
41