0-4372-5437    

สัมมนาค่ายครูวิทย์อาสาพัฒนาชุมชน

127 View 24 มกราคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61012627
ชื่อกิจกรรม : สัมมนาค่ายครูวิทย์อาสาพัฒนาชุมชน
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 140 คน
ค่าชั่วโมง : 18 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่18 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
โดย : ชุมนุมวิทยาศาสตร์ศึกษาพัฒนาชุมชน
โทร : 0653182977

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:42.607    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
105
จำนวนที่รับ
140

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
105