0-4372-5437    

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

147 View 24 มกราคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61025120
ชื่อกิจกรรม : โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 70 คน
ค่าชั่วโมง : 27 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 พ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2561
วันที่ : วันที่23 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561
เวลา : 06.00-21.00
สถานที่ : ศูนย์ปฎิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น
โดย : สาขาสาธารณสุขชุมชน
โทร : 0845195495

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:40.747    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
52
จำนวนที่รับ
70

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1